Malare MounamaKarna (1995)

SingerS. Janaki, S. P. Balasubramaniam

ComposerVidyasagar

Malare Mounama Tamil song lyrics

மலரேமௌனமாமௌனமேவேதமாமலர்கள்பேசுமாபேசினால்ஓயுமாஅன்பேமலரேமௌனமாமௌனமேவேதமா

பாதிஜீவன்கொண்டுதேகம்வாழ்ந்துவந்ததோமீதிஜீவன்என்னைப்பார்த்தபோதுவந்ததோஏதோசுகம்உள்ளூறுதேஏனோமனம்தள்ளாடுதேஏதோசுகம்உள்ளூறுதேஏனோமனம்தள்ளாடுதேவிரல்கள்தொடவாவிருந்தைப்பெறவா?மார்போடுகண்கள்மூடவா?

மலரேமௌனமாமலர்கள்பேசுமா?

கனவுகண்டுஎந்தன்கண்கள்மூடிக்கிடந்தேன்காற்றைப்போலவந்துகண்கள்மெல்லத்திறந்தேன்காற்றேஎன்னைகிள்ளாதிருபூவேஎன்னைதள்ளாதிருகாற்றேஎன்னைகிள்ளாதிருபூவேஎன்னைதள்ளாதிருஉறவேஉறவேஉயிரின்உயிரேபுதுவாழ்க்கைதந்தவள்ளலே

மலரேமௌனமாமௌனமேவேதமா?மலர்கள்பேசுமாபேசினால்ஓயுமாஅன்பே

மலரேமௌனமா?மௌனமேவேதமா?